SPORT02_2

Sport Gelijkwaardig Belicht

ontwerp voor reizende fototentoonstelling ‘Sport Gelijkwaardig Belicht’ In opdracht van Ministerie van VWS, NOC*NSF en gehandicaptensport Nederland 2012

CC_selectie_Atrium03

Creative Court

ontwerp tentoonstelling voor Creative Court Atrium Stadhuis Den Haag 2014