Sport Gelijkwaardig Belicht

SPORT02_2

ontwerp voor reizende fototentoonstelling
‘Sport Gelijkwaardig Belicht’
In opdracht van Ministerie van VWS, NOC*NSF en gehandicaptensport Nederland
2012